Ako využiť svoje silné stránky na maximum

10.00

Chceli by ste vyťažiť zo svojich silných stránok maximum? Potom sa na tomto webinári musíte zúčastniť.

Naučte sa ako prevezmete kontrolu nad vlastnými rozhodnutiami, znížite nevedomú zaujatosť a začnete pracovať s pozitívnou psychológiou.

KEDY A KDE?

29.4.2021 od 18:00 z podohlia vášho domova

Popis

Čo sa počas webináru dozviete:
– dotkneme sa praktickej teórie silných stránok metodológie Gallup a StrenghtsFinder
– prejdeme 4 kategórie silných stránok, vďaka ktorým prevezmete kontrolu nad vlastnými rozhodnutiami, znížite nevedomú zaujatosť, začnete pracovať s pozitívnou psychológiou a používať jazyk JA a nie jazyk TY
– naučíme vás ako silné stránky môžu využívať ženy aj muži v rámci rodovej diverzity v práci i osobnom živote pri prekonávaní nevedomých predsudkov,
– prejdime si bližšie nevedomé predsudky v rámci rodovej diverzity,
– povieme vám aj ako udržať work-life alligment pri práci z domu, ktorej koniec nevidíme.

Zároveň jeden z účastníkov získa 1on1 súkromnú konzultáciu k svojim silným stránkam. 🎉

Tešia sa na vás,

Zuzana & Meg
Google Certified Trainers

Kto sú spíkerky na tomto webinári? 

Zuzana Zamborská
Zuzana pomáhala posledných 6 rokov firmám rozbehnúť sa v zahraničí, pričom pôsobila na viac ako 10 zahraničných trhoch. Práve na základe týchto skúseností si uvedomila, aké sú témy inklúzie & diverzity podstatné pre firmy. Zuzana je skvelý stratég v oblastiach marketingu, sales, HR ako aj back-office.

“Chcem priniesť tému diverzity do krajín, kde táto téma nie je. Využiť pri tom silné stránky jednotlivcov, aby ľudia nestrácali svoj potenciál. Totiž keď jednotlivec využije svoj potenciál v tíme, vďaka tomu napĺňa potenciál samotná firma. Problémy, ktorým dnes čelíme, sú globálne a potrebujeme na nich aj globálne riešenia. Nestačí sa pozerať lokálnou optikou. Nachádzajte a budujte pochopenie medzi ľuďmi. To zabráni problémom a konfliktom. Či už v samotnej krajine alebo medzi krajinami.”

Zuzkine silné stránky sú: Individualization, Arranger, Responsibility.

Margaret Starka
Meg strávila 14 rokov prácou pre spoločnosť Red Bull. Začínala na marketingovom oddelení, z ktorého po siedmich rokoch prešla na HR. Posledné roky následne zastávala pozíciu Head of HR CZ/SK. Práve táto skúsenosť ju inšpirovala k založeniu BE-DNA. Meg baví vnášať marketingové princípy do HR prostredia, pričom pod skratkou HR rozumie Human Relations – medziľudské vzťahy, ktoré sú významná premenná. Vníma, že HR prostredie prechádza zlomovým obdobím.

„Vo firmách sa snažíme o rovnováhu. Inklúzia a diverzita sú povinnou súčasťou práce s ľuďmi. Práve tie nás vedia priblížiť k ľudskosti a tú by sme nemali strácať pod tlakom obchodných metrík. Podstatné je vyvažovať záujem o ľudí a obchodné výsledky. Rešpekovať inakosť je dôležitou súčasťou budúcnosti firiem.”

Megine silné stránky sú: Maximazer, Relator, Input.